CENÍK PŘEPRAVY MOTOCYKLŮ

Motopůjčovna NAJMIMOTO nabízí přepravu motorek na jakékoliv místo do států EU.
Převezeme i více motorek najednou a s nimi několik lidí.

Koupil sis motorku a potřebuješ ji dovézt domů? Nebo potřebuješ ty i se svou motorkou zavézt na některé místo po EU? Nebo si chceš půjčit motorku v naší půjčovně a potřebuješ, abychom tě i s motorkou dovezli na tvé vybrané místo? Zavolej na tel: +420 724 354 728, nebo napiš email. Po domluvě a tvojí objednávce na přepravu motorek zaslané na info@najmimoto.cz ti zašleme na email smlouvu na přepravu věci (motocyklu). Po tvém odsouhlasení se půjčovna Najmimoto zavazuje přepravit motorku dle tvých požadavků uvedených ve smlouvě.

Cena přepravy se odvíjí počtem přepravovaných motorek a ujeté vzdálenosti. Přepravu lze provézt na přívěsu, nebo v uzavřeném prostoru dodávky.
V zahraničí je nutné připočítat náklady na dálniční poplatky, mýtné, apod.
Pro přesnou kalkulaci ceny přepravy motorek napiš prosím o info na: info@najmimoto.cz

VZOR SMLOUVY O PŘEPRAVĚ VĚCI(MOTOCYKLU)

Smlouva o přepravě věci(motocyklu)

Tato smlouva o přepravě věci(motocyklu) se uzavírá mezi:

sprostředkovatelem (přepravcem):
Martin Hyrš
Jetelová 1824
Chotěboř 58301
IČO: 05635195       (NEJSEM PLÁTCE DPH)
DIČ:CZ8002232975
tel.:+420 724 354 728
(dále jen přepravce)

a objednavatelem:
jméno a příjmení _______________________________
bytem _________________________________________
číslo OP _______________________________________
rodné číslo_____________________________________
tel: ____________________________________________
(dále jen objednavatel přepravy)

Objednavatel přepravy objednává u přepravce přepravu motocyklu z adresy________________________________________________________________________________

Datum a čas přistavení vozidla přepravce k přepravě_________________________________
na adesu___________________________________________________________________________

Přepravovaný motocykl:

Počet motocyklů:____________________________________________________________________

Typ motocyklů______________________________________________________________________

VIN motocyklů______________________________________________________________________

Motocykly budou po naložení a zabezpečení proti pohybu vyfoceny pro případné nejasnosti při řešení případných poškození.

Přepravce se zavazuje přepravit motocykly objednavateli dle podmínek obsažených ve smlouvě.

Objednavatel se zavazuje zaplatit přepravci vykalkulovanou cenu přepravy do 10 kalendářních dnů od ukončení data přepravy.

Datum ukončení přepravy_____________________________________________________________

Kalkulace přepravy dané věci (motocyklu) se počítá vždy individuálně a objednavatel je před podepsáním smlouvy o přepravě věci (motocyklu) vždy obeznámen s cenou přepravy.

Cena přepravy je od 7 kč/km , 

V zahraničí je nutné připočítat dálniční poplatky, mýtné apod.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech ,z nichž každá strana po podpisu obdrží jeden originál a je povinna jej uschovat až do ukončen přepravy.

Smluvní strany se dohodli ,že smlouvu o přepravě věci(motocyklu) podepisují zcela dobrovolně a jsou obeznámeny s jejími podmínkami.

V Chotěboři dne ____________________________ v _________________ hodin.

_____________________________________ ____________________________________

Přepravce Objednavatel přepravy